Čo to je a ako funguje Dividenda?

Čas čítania: 1 minute(s)
XTB co je dividenda
Dividenda predstavuje sumu vyplácanú spoločnosťou svojim akcionárom. Investovanie do dividendových spoločností je jednou z možností, ako získať pasívny príjem z investícií. Tento článok vysvetlí, čo je dividenda, ako funguje a prečo je výhodné investovať do dividendových spoločností.

Čo je to dividenda?

Dividenda je časť zisku, ktorý spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Spoločnosti majú obvykle dve možnosti, ako využiť svoje zisky – môžu ich reinvestovať späť do firmy alebo ich vyplatiť svojim akcionárom vo forme dividend. Vyplácanie dividend je rozhodnutím správnej rady spoločnosti a musí byť schválené na valnom zhromaždení.

Ako funguje vyplácanie dividend?

Vyplácanie dividend prebieha obvykle v pravidelných intervaloch, napríklad každý kvartál alebo rok. Výška vyplácanej dividendy závisí od ziskovosti spoločnosti a jej finančnej situácie. Spoločnosti obvykle stanovujú tzv. dividendovú politiku, ktorá určuje, koľko percent zisku bude vyplácaných akcionárom.

Zoznámte sa s investovaním do dividendových akcií s XTB: Investovanie do dividendových akcií

Prečo je výhodné investovať do dividendových spoločností?

Investovanie do dividendových spoločností má mnoho výhod, my si ukážeme štyri hlavné výhody.

Pasívny príjem: Investovanie do dividendových spoločností umožňuje získať pravidelný pasívny príjem vo forme vyplácaných dividend. Tento príjem môže byť užitočný na doplnenie príjmu z pracovnej činnosti alebo ako dlhodobá investičná stratégia pre budúcnosť.

Stabilita a rast: Spoločnosti s dlhodobou históriou vyplácania dividend často predstavujú stabilné a zdravé podniky. Vyplácanie dividend je známkou finančnej sily a dôveryhodnosti spoločnosti. Investovanie do takýchto spoločností môže ponúknuť vyššiu stabilitu a potenciálne aj rast hodnoty investície.

Reinvestícia dividend: Investori môžu reinvestovať vyplatené dividendy späť do akcií dividendových spoločností. Týmto spôsobom môžu využiť silu efektu snehovej gule, kedy sa dividendy postupne zvyšujú a vytvárajú tak možnosť dlhodobého rastu investície.

Diverzifikácia portfólia: Investovanie do dividendových spoločností môže prispieť k diverzifikácii investičného portfólia. Vďaka rôznorodosti spoločností a odvetví, v ktorých pôsobia, je možné znížiť riziko a závislosť na jedinej investícii.

Investovanie do dividendových spoločností je stratégiou, ktorá môže ponúknuť pasívny príjem, stabilitu a potenciálny rast investície. Vyplácanie dividend je spôsobom, ako spoločnosti odmeňujú svojich akcionárov za ich podiel na zisku. Dôležité je starostlivo vyberať dividendové spoločnosti a sledovať ich finančnú výkonnosť a dividendovú politiku. Investovanie do dividendových spoločností však nie je bez rizika, a preto je vhodné sa vzdelávať.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk