Obchodovanie komodít – čo to je? Ako investovať do komodít?

Čas čítania: 8 minute(s)

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Obchodovanie komodít

Zdroj: www.vibhsfinancial.co.uk

Obsah

 • Úvod
 • Stručná história komoditného trhu
 • Čo znamená pojem „komodita“
 • Rozdielne kategórie komoditného trhu
 • Charakteristika obchodovania komodít
 • Ako obchodovať komodity s XTB

Úvod

Obchodovanie na komoditnom trhu je zaujímavý a špecificky typ investovania, ktoré je v mnohých ohľadoch podobné investovaniu do akcií. Oba typy investovania sú úzko prepojené a správy o komoditnom trhu môžu tiež pomáhať investorom pri zarábaní na akciovom trhu. Na komoditnom trhu je obchodovanie zamerané na suroviny, medzi ktoré môžeme zaradiť cenné kovy či priemyselné kovy na rozdiel od akciových búrz, kde sa obchoduje s akciami jednotlivých firiem. Pokiaľ ide o podobnosti, akcie aj komodity sa obchodujú na burzách a ich ceny podliehajú trhovým výkyvom, ktoré sa snažia využiť dlhodobí investori a aj traderi, ktorí otvárajú krátkodobé obchody, vo svoj prospech.

Stručná história komoditného trhu

Komoditný trh je jedným z najstarších finančných trhov. Z historického hľadiska sa obchod s tovarom datuje tisícky rokov dozadu. V tomto období si ľudia vymieňali tovar za tovar (barter). Neskôr, okolo roku 4500 pred našim letopočtom, boli zavedené prvé jednoduché peniaze. Stalo sa tak v Summeri (v súčasnom Iraku). Ľudia si vymieňali hlinené tabuľky výmenou za tovar. Obchodovanie s komoditami sa postupne vyvíjalo v priebehu storočí, avšak zlomový bod nastal v Chicagu na burze (CBOT) v roku 1848. Neskôr sa CBOT spojila s druhou burzou v tomto meste CME a v roku 2007 teda vytvorili CME Group. Dnes ide o jeden najobľúbenejších trhov na obchodovanie, či už pre individuálnych investorov, alebo veľké finančné inštitúcie či špekulantov.

Ďalšou dôležitou inštitúciou vo svete obchodovania s komoditami je New York Board of Trade (NYBOT). Táto burza bola založená v roku 1870 pod názvom New York Cotton Exchange. V roku 2004 sa spoločnosť NYBOT spojila s burzou CSCE, na ktorej sa obchodovala napríklad káva, cukor a kakao. V roku 2006 sa stala súčasťou Interkontinentálnej burzy(ICE). V súčasnosti sa NYBOT zaoberá hlavne futures a opciami na fyzické komodity, ako sú kakao, bavlna, cukor a pomarančový džús. Burza sa zaoberá aj obchodovaním s menami, úrokovými swapmi a akciovými indexami. Vďaka týmto finančným inštrumentom majú producenti a kupujúci týchto komodít možnosť, ako si vopred zabezpečiť cenu, aby sa chránili pred neželanou volatilitou alebo nedostatkom produkcie.

Pokiaľ ide o ďalšie významné burzy, v roku 18872 bola založená New York Mercantile Exchange (NYMEX), ktorá bola zameraná na obchod s mliekom a mliečnymi výrobkami. V roku 1994 bola založená najväčšia komoditná fyzická burza, ktorá vznikla zlúčením NYMEX s komoditnou burzou COMEY. V roku 2008 sa potom zlúčila s CME Group z Chicaga. V Európe sa väčšina transakcií na komoditnom trhu uzatvára na London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) či London Metal Exchange, zatiaľ čo napríklad v Ázii je hlavným hráčom Tokyo Commodity Exchange.

NYMEX

NYMEX obchodný parket. Zdroj: jp.reuters

Čo znamená pojem „komodita“

Pred tým, ako sa ponoríme do sveta obchodovania s komoditami, je potrebné si ujasniť, čo sa v skutočnosti skrýva za touto frázou. Komodita je základné fyzické aktívum, ktoré sa často používa aj ako surovina pri výrobe iného tovaru. Medzi komodity môžeme zaradiť poľnohospodárske plodiny, minerálne rudy či fosílne palivá – ide v podstate o všetky druhy prírodných zdrojov, ktoré sú používané v našom bežnom živote. Aby bolo s komoditou možné obchodovať na trhu, musí byť zameniteľná a štandardizovaná za inú komoditu rovnakého typu. Je teda nepodstatné, kde alebo kým bola komodita vyrobená, pretože dve ekvivalentné jednotky komodity by mali mať približne rovnakú cenu a kvalitu. Takže bez ohľadu na to, či sa unca zlata vyťažila v USA, Rusku, alebo Južnej Afrike, bude mať vždy rovnakú hodnotu. V minulosti sa obchodovanie s komoditami realizovalo fyzicky, zatiaľ čo dnes sa obchodovanie s komoditami uskutočňuje väčšinou online.

Ak by ste chceli začať obchodovať s najobľúbenejšími komoditami online, potom tu je XTB. Ponúkame širokú škálu komodít na online trading prostredníctvom CFD, vrátane zlata, ropy, zemného plynu, kávy a dokonca aj medi, alebo paládia. Viac informácií o obchodovaní so zlatom nájdete nižšie.

Obchodovanie zlata – Ako začať obchodovať zlato online?

Rozdielne kategórie komoditného trhu

Investori zvyčajne delia komodity do dvoch skupín. Prvou z nich sú „hard komodity“ a ide o kovy či energie, ktoré musia byť najskôr vyťažené či extrahované z prírodných zdrojov. Do tejto kategórie patrí napríklad železná ruda, ropa a drahé kovy. Tieto komodity majú spravidla dlhú trvanlivosť. Druhou skupinou sú „soft komodity“, kde radíme väčšinu poľnohospodárskych plodín, ako napríklad pšenicu, kukuricu, kávu, bavlnu, hospodárske zvieratá, ako sú ošípané a dobytok. Mäkké komodity sú zvyčajne sezónne a rýchlo podliehajú skaze.

Ďalšou bežnou klasifikáciou je rozdelenie komodít do štyroch skupín:

 • Poľnohospodárske – kakao, cukor, bavlna, káva atď.
 • Energetické – ropné produkty ako benzín či plyn
 • Kovy – drahé kovy, zlato, striebro, platina, ale aj priemyselné kovy ako meď, železo a podobne
 • Zvieratá – živý dobytok a hospodárske zvieratá, mäsové komodity

Klasifikácia komodít

Zdroj: XTB

V súčasnosti existuje dlhý zoznam rôznych obchodovaných komodít, avšak investori, najmä začiatočníci, by sa mali zamerať na najlikvidnejšie trhy, pretože to ovplyvňuje možnosť otvárania a zatvárania obchodov. Inými slovami, likvidita odráža to, koľko subjektov je ochotných kúpiť a predať danú komoditu a či je možné transakcie ľahko vykonať.

Nižšie nájdete zoznam najaktívnejšie obchodovaných komodít podľa údajov Futures Industry Association (FIA):

 • Ropa WTI
 • Ropa Brent
 • Zemný plyn
 • Sója
 • Kukurica
 • Zlato
 • Meď
 • Striebro

Charakteristika obchodovania komodít

Ceny komodít sa neustále menia v dôsledku kolísania dopytu a ponuky v ekonomikách jednotlivých krajín, ako aj na celom svete. Sucho by mohlo viesť k vyšším cenám obilia, zatiaľ čo geopolitické napätie na Blízkom východe by mohlo tlačiť ceny ropy nahor. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú ceny komodít, patria: pohyby meny, globálny ekonomický rast, prírodné katastrofy, náklady na prepravu a skladovanie.

Zmena cien komodít

Zmena cien komodít medzi januárom 2020 a aprílom 2020. Zdroj: Bloomberg

Obchodníci s komoditami sa preto snažia na vytváranie ziskov využiť súčasné trendy medzi ponukou a dopytom, taktiež aj vyššie uvedené faktory. Na tento trh vstupuje aj ďalšia časť účastníkov trhu, aby diverzifikovala svoje portfóliá, pridaním rôznych tried aktív, napríklad aby tak znížila expozícia na trhu s akciami. Aj ďalšia skupina investorov vidí komodity ako ochranu pred infláciou, pretože historicky si komodity v prostredí rastúcich cien a nízkych úrokových sadzieb počínali dobre.

Väčšina obchodov s komoditami zahŕňa nákup a predaj futures kontraktov na základe ceny základnej fyzickej komodity, hoci bežné je aj fyzické obchodovanie a obchodovanie s derivátmi.

Po analýze obchodníci využívajú kontrakty na vstup do pozícií podľa svojich predstáv a špekulujú tak o budúcej cene danej komodity. Ak si myslia, že cena komodity stúpne, potom nakupujú futures, to znamená, že zaujímajú dlhú pozíciu. Ak podľa ich názoru cena komodity v budúcnosti poklesne, potom futures predávajú – alebo budujú krátke pozície. Počas pracovného týždňa môžu obchodníci investovať do komodít takmer 24 hodín denne.

Zistite viac o shortovaní v článku Predaj nakrátko – Čo je to obchodovanie nakrátko?

Ako obchodovať komodity s XTB

V súčasnosti existuje veľa spôsobov, ako môžu investori obchodovať s komoditami, od tradičných investícií do samotnej fyzickej komodity až po obchodovanie s futures alebo komoditnými opciami. Najpopulárnejším spôsobom investovania na komoditnom trhu sú však nástroje nazývané CFD (Contracts for Difference) a ETF (Exchange traded fund). CFD je derivátový nástroj, ktorý sa považuje za efektívny spôsob obchodovania s populárnymi komoditami kvôli prístupu k pákovému efektu, ktorý umožňuje investorovi používať menej kapitálu na väčšiu expozíciu voči podkladovému nástroju (čo súvisí s rizikom rýchlejšej straty kapitálu). Vďaka CFD môžu investori profitovať z klesajúcich aj rastúcich trhov. Prostredníctvom XTB majú obchodníci prístup k širokej škále CFD vrátane poľnohospodárskych komodít (napr. Kukurica, Sója), energetických komodít (napr. Ropa, Zemný plyn), priemyselných kovov (napr. Meď, Hliník), drahých kovov (napr. Zlato, Striebro) a mnoho ďalších.

Zistite viac o obchodovaní s CFD v článku CFD kontrakty.

Taktiež aj rôzne ETF umožňujú investorom získať expozíciu voči niektorým komoditám, napr. zlatu, striebru, priemyselným kovom alebo zemnému plynu. Okrem toho by investori mohli hľadať aj nepriame expozície voči cenám komodít. Ďalším spôsobom, ako vytvoriť diverzifikované portfólio, je investovanie do akcií, ktorých ceny veľmi závisia od určitých komodít. Napríklad spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou medi sa spoliehajú na meď, čo znamená, že ich akcie pozitívne a významne korelujú s cenami medi. Rovnakú myšlienku je možné uplatniť aj na ďalšie komodity (napr. ťažiarov zlata alebo producentov ropy). Za zmienku stojí to, že takéto riešenie môže mať dôležitú výhodu oproti priamym investíciám do komodít, pretože niektoré spoločnosti môžu vyplácať aj dividendy. Kľúčovým aspektom dividendového investovania sme sa venovali v našom článku s názvom Investovanie do dividendových akcií.

xStation5 - Akciový scanner

Upozorňujeme, že prezentované údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. 
Náš skener ETF môže byť užitočný pri hľadaní ETF založených na komoditách. 
Zdroj: xStation5

Pred vykonaním akýchkoľvek transakcií však nezabudnite starostlivo analyzovať grafy cien komodít a spraviť si ďalšie formy prieskumu. Trh s komoditami je veľmi nestály, čo často vedie k prudkým cenovým pohybom, ktoré môžu viesť k vysokým ziskom aj stratám a preto musia niekedy investori znášať vysoké riziká. Investícia do komodít by navyše mala byť iba súčasťou celkového portfólia.

Dopyt po rope prudko klesol ešte v marci 2020, keď začala pandémia. Poklesy sa prehĺbili v apríli 2020, keď nadmerná ponuka ropy viedla k bezprecedentnému poklesu cien ropy, čo spôsobilo, že cena futures kontraktov ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla z 18 dolárov za barel na približne – 37 dolárov za barel. Pre porovnanie zlato (modrý graf) tiež prudko kleslo v marci 2020 spolu s ďalšími komoditami, avšak v apríli 2020 sa mu podarilo znovu získať pozíciu. To poukazuje na to, ako môže byť občas komoditný trh volatilný. 

xStation5 - Ropa

Upozorňujeme, že prezentované údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. 
Zdroj: xStation5

 

 

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 
Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. 
Spoločnosť X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie klienta, najmä za získanie alebo predaj finančných nástrojov, vykonané na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú v nich uvedené, tieto informácie nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

news.disclaimer